THESIS: THE FUTURE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE FASHION INDUSTRY

SAMENVATTING.

Dit onderzoeksrapport is geschreven ter afronding van de bachelor: Fashion & Management aan het Amsterdam Fashion Institute. In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:

WAT IS DE TOEKOMST VAN BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE IN DE FASHION INDUSTRIE?

Blockchain wordt de grootste innovatie genoemd sinds de komst van het internet. Het is de technologie achter de bekendste cryptomunt: Bitcoin. Met de ontdekking van Bitcoin kwam men erachter dat de technologie wellicht nog interessanter is dan het digitale munt zelf. Deze technologie kan leiden tot verdere automatisering en bedrijfsschakels overbodig maken, waardoor in de toekomst derde partijen zullen verdwijnen. Wat dit gaat betekenen voor de toekomst van de fashion industrie is hierbij nog de vraag.

Het onderzoeksrapport is verdeeld in 4 deelvragen die ieder een bijdrage leveren bij het beantwoorden van de hoofdvraag.

1.] Wat is blockchain en hoe werkt het?
2.] Welke vormen van blockchain-technologie zijn er en waar wordt deze technologie nu toegepast?
3.] Wat zijn de uitdagingen van blockchain-technologie?
4.] Op welke manier kunnen bedrijven in de fashion industrie gebruik maken van blockchain-technologie en deze implementeren in hun bedrijfsprocessen?

Blockchain is een mix van verschillende technologieën waarvan sommige al meer dan 14 jaar oud zijn. Het is een combinatie van cryptografie, algoritmes en een controlegetal. Een blockchain kan het beste omschreven worden als een online decentraal grootboek. Op de blokken binnen de blockchain kunnen alle vormen van afspraken en informatie geschreven worden. Dit wordt een transactie genoemd. Transacties worden op de blockchain geschreven doormiddel van cryptografie. Dit is een vitaal onderdeel van de blockchain.

Naast cryptografie zijn vertrouwen/transparantie en decentralisatie kernwaarden van de blockchain. Een decentraal-systeem is veiliger, omdat het hacken onmogelijk wordt doordat gegevens decentraal verspreid zijn. De blockchain werkt niet zonder zijn blokken. Elke nieuwe transactie wordt telkens aan de keten toegevoegd. Deze hele keten van blokken is aan elkaar gelinkt, waardoor frauduleuze transacties direct worden opgemerkt. Zo is de blockchain compleet te vertrouwen. De transparantie komt doordat als iets op de blockchain geschreven is dit altijd blijft bestaan en niet verwijderd kan worden. Alle gegevens (tijd, datum, locatie) zijn terug te vinden op de blockchain.  Zo is Blockchain-technologie transparant, te vertrouwen en gedecentraliseerd in zijn waterdichte systeem.

Iedere vorm van data die gedigitaliseerd kan worden, is als het ware geschikt voor blockchain-technologie. De blockchain kent daarom verschillende vormen: public, private & hybride. Een public blockchain      betekent dat iedereen op elk moment een account kan aanmaken en transacties kan uitvoeren en inzien, zonder dat de identiteit van de betrokken personen bekend is. De private blockchain bevindt zich in een gesloten omgeving. Het recht om informatie toe te voegen is beperkt tot een besloten groep. Wie deel mag nemen aan de private blockchain, of wie de informatie mag inzien, wordt bepaald door de eigenaar. De hybride blockchain is een mix tussen het vertrouwen en transparantie van de public blockchain en de snelheid van de private blockchain. Hierbij zijn er meerdere geselecteerde partijen die informatie kunnen toevoegen en bijdragen in de overeenstemming wat de waarheid is. De hybride blockchain is daarmee gedeeltelijk gedecentraliseerd, maar niet volledig. De transacties kunnen zichtbaar zijn voor alleen de deelnemers, of ze worden volledig openbaar gemaakt.

Een blockchain is niks zonder de toepassingen die hierop gebouwd worden. Enkele voorbeelden van blockchain toepassingen in Nederland zijn:

GUTS: Guts is een ticketmaatschappij dat woekerprijzen tegen gaat bij concerttickets, doormiddel van blockchain. Hierdoor is fraude niet meer mogelijk.
Mojee coffee: Mojee coffee laat de complete productie keten zien van boon tot koffie met de daarbij horende marges tussen de schakels.
Kraamzorg: De administratie van de kraamweek staat nu ook op de blockchain. De afhandeling van vergoeding en goedkeuring is hierdoor overzichtelijk en direct geregeld.
De Ceuvel: Bij de werkgemeenschap de Ceuvel in Amsterdam staat er energie op de blockchain. De hele gemeenschap handelt energie met elkaar, zonder tussenkomst van een centrale partij.
De bovenstaande voorbeelden zijn nog maar het begin. Elke dag worden er nieuwe blockchain toepassingen bedacht.

Blockchain staat nog in de kinderschoenen, daarom is het niet gek dat er nog uitdagingen zijn voor deze technologie. Ten eerste is alles wat op de blockchain geschreven  wordt onuitwisbaar. Een fout in de programmeertaal kan niet meer verwijderd worden en is dan ook minder betrouwbaar. Daarnaast blijft de schaalbaarheid een uitdaging. De snelheid van transactie en verificaties is erg traag en moet versneld worden om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen. Het onderwijssysteem is tevens niet ingericht op de toekomst. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat we het niet bij kunnen houden. Kennis over  blockchain-technologie is hard nodig om de ontwikkelingen te bevorderen. Daarbij komt dat er nu al een tekort is aan blockchain-programmeurs, waardoor de groei wordt tegen gehouden. Naast de bovenstaande uitdagingen is het van belang dat de wet- en regelgeving ook wordt aangepast om de groei te bevorderen.

Blockchain kan van toegevoegde waarde zijn binnen de fashion industrie. Het zorgt dat processen automatisch worden doorgevoerd en dat de communicatie verloopt via Smart Contracts. Blockchain kan worden ingezet in combinatie met andere technologieën om nog meer transparantie, vertrouwen en veiligheid te garanderen. Naast dat de efficiëntie wordt verbeterd kan blockchain technologie ook voor meer openheid zorgen.

Een bedrijf kan door implementatie van blockchain-technologie de complete supply chain inzichtelijk maken. De consument kan door deze inzichten de oorsprong van het product achterhalen. Deze mogelijkheid zorgt dat de industrie weer transparant wordt. Naast transparantie kan de complete namaakindustrie verdwijnen door het gebruiken van blockchain-technologie. Met NFC chips wordt de echtheid van producten gewaarborgd en is de controle eenvoudiger. Plagiaat komt vaak voor binnen de fashion industrie, maar dit zal net als de namaakartikelen niet meer mogelijk zijn met blockchain-technologie. De blockchain vormt namelijk een nieuwe vorm van patent. Waardoor de eerste designer altijd geregistreerd staat. Om dit mogelijk te maken is veel kennis nodig binnen de organisaties. Er moeten speciale blockchain-afdelingen ontstaan om het complete bedrijf in kaart te brengen. Investeren in blockchain-technologie is daarom nog kostbaar, omdat er veel tijd in gaat zitten. Uitbesteden is een goed alternatief. Er zijn verschillende bedrijven zoals Joe Pie en Seal-Network die speciaal gericht zijn op fashion industrie en bedrijven ondersteunen met het bouwen van een blockchain-netwerk.

De toekomst van blockchain-technologie binnen de fashion industrie biedt een positief perspectief. De grijze vlakken gaan verdwijnen en we kunnen de industrie weer vertrouwen dankzij blockchain. We kunnen concluderen dat de fashion industrie een stuk eerlijker wordt in de toekomst door het implementeren van blockchain-technologie. Het is transparant, betrouwbaar en uniek en dat zijn de elementen die een kledingmerk ook moet bevatten.